Kasem Bundit University

ติดต่อเรา


: วิทยาเขตพัฒนาการ

: อาคารเกษมวิวัฒน์ อาคาร 2
: โทร 02-320-2777 เบอร์ภายใน 1208

: วิทยาเขตร่มเกล้า

: อาคารเกษมนครา ชั้น 3
โทร : 02-904-2222 เบอร์ภายใน 2245