ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม จาก โครงการประกวด “SUREE CREATIVE CONTEST No.3”
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษาสาขาวิชา การออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม จากโครงการประกวด "SUREE CREATIVE CONTEST No.3" ในหัวข้อ “จิ้มได้จิ้มดี...กับน้ำจิ้มสุกี้ ตรา สุรีย์” โดยนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 4 ทีม จากผลงานที่ส่งประกวดกว่า 200 ทีม ทั่วประเทศ ได้แก่ทีม 1. ทีม One team...
Read More