🏆🏆ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ทีม The Energy นายกัณฑ์ชาติ มนต์กันภัย และ นางสาวธนัตชนก บุญเลิศ ได้รางวัลชมเชย
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ ทีม The Energy นายกัณฑ์ชาติ มนต์กันภัย และ นางสาวธนัตชนก บุญเลิศ ได้รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 10,000 บาท จากโครงการประกวดผลงานภาพยนตร์สั้น “ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว” ประจำปี พ.ศ.2563 ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่การต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564
Read More
👏👏ขอแสดงความยินดีกับทุกทีม ที่คว้ารางวัลจากคณะกรรมการ🏆 ในการค้นหาสุดยอดนักศึกษาสายออกแบบในรั้วเกษมบัณฑิตกับการประกวดออกแบบ ร้านกาแฟ (คาเฟ่)
ขอแสดงความยินดีกับทุกทีม ที่คว้ารางวัลจากคณะกรรมการ ในการค้นหาสุดยอดนักศึกษาสายออกแบบในรั้วเกษมบัณฑิตกับการประกวดออกแบบ ร้านกาแฟ (คาเฟ่) รางวัลชนะเลิศ นายสุทัศน์ ทองดี นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากทีม Deza To ชื่อผลงาน Deza To รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายธรรมธร โฆษิตสุริยะพันธุ์ นายศักดิ์ดา สุภาทอง และนายพิชญ์ แช่เลี่ยง นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากทีม มะม่วงที่ว่าเปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยวเท่าพวกผม ชื่อผลงาน Jangle Cafe รางวัลรองชนะเลิศอันดับ...
Read More
 🏆🥇 สุดปัง ปัง ปังปะรารังปังปี้ 🏆🥇
👏🏻👏🏻👏🏻 ปรบมือรัวๆ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย Viral Video Clip จากโครงการประกวด “SUREE CREATIVE CONTEST No.3” ในหัวข้อ “จิ้มได้จิ้มดี…กับน้ำจิ้มสุกี้ ตราสุรีย์”
🏆 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม SINCE 20
ผลงาน : ประกวดลีลาศสุกี้สะท้านฟ้า 💃🏻🕺🏻
สมาชิก
1. นางสาวนิรมล สมันวอ
2. นางสาวบูชิตา ขำประสงค์
3. นางสาวนัดดา บุญมา
4. นายชยณัฐ สุวิทยะศิริ
5. นายนรพณิช สนิธยานันต์
🏅และรางวัลชมเชย ได้แก่ทีม ขบวนการสุขกี้เรนเจอร์
ผลงาน : อร่อยส่งต่อ 👨🏻‍🍳🍲🙋🏻
สมาชิก
1. นายอนันตชัย ศรีสุวรรณ
2. นางสาวปนัดดา พุ่มเพ็ชร
3. นายปริญญา พูลผล
4. นางสาวสิริยากร รอมาน
5. นางสาวเมธาวี ฤทธิ์กำลัง
อาจารย์พีรพล ช้างใจกล้า และ ผศ.พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร
ที่ปรึกษาโครการ
(ประกวดลีลาศสุกี้สะท้านฟ้า)
(อร่อยส่งต่อ)