คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อภิชาติ  ทวีวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบภายใน เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล Excellence Award (Creative Works : Design) ผลงาน “Color of Life: ARI-LAB” ในงาน International of Art, Design and Architecture Exhibition 2022, 20th May -...
Read More
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพร ทศานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบภายใน และ อาจารย์สัญชัย ขุนนุช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบภายใน เนื่องในโอกาสเนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำระดับนานาชาติ ประเทศจอร์เจีย Online Miniature Watercolor Fest 2022 May 15 - 21 , 2022 Tbilisi, Georgia  
Read More
การแสดงผลงานนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในงานสถาปนิก’65
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (KBU) เข้าร่วมจัดแสดงผลงานนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในงานสถาปนิก'65  ระหว่าง 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี    
Read More