Artist Game 2020
ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “Artist Game 2020” เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ส่งเสริมให้นักศึกษา มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์ โดยการแข่งขันกีฬาประกอบไปด้วย ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล และแบดมินตันเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันแสตนด์เชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลและกล่าวปิดกีฬาภายใน Artist Game 2020 ณ สนามกีฬาวิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา...
Read More
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์” 62  “DEC DUCK DESIGN” ระหว่างวันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
Read More