🏆🏆ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ทีม The Energy นายกัณฑ์ชาติ มนต์กันภัย และ นางสาวธนัตชนก บุญเลิศ ได้รางวัลชมเชย
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ ทีม The Energy นายกัณฑ์ชาติ มนต์กันภัย และ นางสาวธนัตชนก บุญเลิศ ได้รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 10,000 บาท จากโครงการประกวดผลงานภาพยนตร์สั้น “ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว” ประจำปี พ.ศ.2563 ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่การต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564
Read More
👏👏ขอแสดงความยินดีกับทุกทีม ที่คว้ารางวัลจากคณะกรรมการ🏆 ในการค้นหาสุดยอดนักศึกษาสายออกแบบในรั้วเกษมบัณฑิตกับการประกวดออกแบบ ร้านกาแฟ (คาเฟ่)
ขอแสดงความยินดีกับทุกทีม ที่คว้ารางวัลจากคณะกรรมการ ในการค้นหาสุดยอดนักศึกษาสายออกแบบในรั้วเกษมบัณฑิตกับการประกวดออกแบบ ร้านกาแฟ (คาเฟ่) รางวัลชนะเลิศ นายสุทัศน์ ทองดี นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากทีม Deza To ชื่อผลงาน Deza To รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายธรรมธร โฆษิตสุริยะพันธุ์ นายศักดิ์ดา สุภาทอง และนายพิชญ์ แช่เลี่ยง นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากทีม มะม่วงที่ว่าเปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยวเท่าพวกผม ชื่อผลงาน Jangle Cafe รางวัลรองชนะเลิศอันดับ...
Read More
 🏆🥇 สุดปัง ปัง ปังปะรารังปังปี้ 🏆🥇
👏🏻👏🏻👏🏻 ปรบมือรัวๆ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย Viral Video Clip จากโครงการประกวด “SUREE CREATIVE CONTEST No.3” ในหัวข้อ “จิ้มได้จิ้มดี…กับน้ำจิ้มสุกี้ ตราสุรีย์”
🏆 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม SINCE 20
ผลงาน : ประกวดลีลาศสุกี้สะท้านฟ้า 💃🏻🕺🏻
สมาชิก
1. นางสาวนิรมล สมันวอ
2. นางสาวบูชิตา ขำประสงค์
3. นางสาวนัดดา บุญมา
4. นายชยณัฐ สุวิทยะศิริ
5. นายนรพณิช สนิธยานันต์
🏅และรางวัลชมเชย ได้แก่ทีม ขบวนการสุขกี้เรนเจอร์
ผลงาน : อร่อยส่งต่อ 👨🏻‍🍳🍲🙋🏻
สมาชิก
1. นายอนันตชัย ศรีสุวรรณ
2. นางสาวปนัดดา พุ่มเพ็ชร
3. นายปริญญา พูลผล
4. นางสาวสิริยากร รอมาน
5. นางสาวเมธาวี ฤทธิ์กำลัง
อาจารย์พีรพล ช้างใจกล้า และ ผศ.พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร
ที่ปรึกษาโครการ
(ประกวดลีลาศสุกี้สะท้านฟ้า)
(อร่อยส่งต่อ)

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม จาก โครงการประกวด “SUREE CREATIVE CONTEST No.3”
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษาสาขาวิชา การออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม จากโครงการประกวด "SUREE CREATIVE CONTEST No.3" ในหัวข้อ “จิ้มได้จิ้มดี...กับน้ำจิ้มสุกี้ ตรา สุรีย์” โดยนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 4 ทีม จากผลงานที่ส่งประกวดกว่า 200 ทีม ทั่วประเทศ ได้แก่ทีม 1. ทีม One team...
Read More