สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย Viral Video Clip จากโครงการประกวด “SUREE CREATIVE CONTEST No.3” ในหัวข้อ “จิ้มได้จิ้มดี…กับน้ำจิ้ม สุกี้ ตราสุรีย์”

 🏆🥇 สุดปัง ปัง ปังปะรารังปังปี้ 🏆🥇
👏🏻👏🏻👏🏻 ปรบมือรัวๆ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย Viral Video Clip จากโครงการประกวด “SUREE CREATIVE CONTEST No.3” ในหัวข้อ “จิ้มได้จิ้มดี…กับน้ำจิ้มสุกี้ ตราสุรีย์”
🏆 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม SINCE 20
ผลงาน : ประกวดลีลาศสุกี้สะท้านฟ้า 💃🏻🕺🏻
สมาชิก
1. นางสาวนิรมล สมันวอ
2. นางสาวบูชิตา ขำประสงค์
3. นางสาวนัดดา บุญมา
4. นายชยณัฐ สุวิทยะศิริ
5. นายนรพณิช สนิธยานันต์
🏅และรางวัลชมเชย ได้แก่ทีม ขบวนการสุขกี้เรนเจอร์
ผลงาน : อร่อยส่งต่อ 👨🏻‍🍳🍲🙋🏻
สมาชิก
1. นายอนันตชัย ศรีสุวรรณ
2. นางสาวปนัดดา พุ่มเพ็ชร
3. นายปริญญา พูลผล
4. นางสาวสิริยากร รอมาน
5. นางสาวเมธาวี ฤทธิ์กำลัง
อาจารย์พีรพล ช้างใจกล้า และ ผศ.พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร
ที่ปรึกษาโครการ
(ประกวดลีลาศสุกี้สะท้านฟ้า)
(อร่อยส่งต่อ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *