🏆🏆ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ทีม The Energy นายกัณฑ์ชาติ มนต์กันภัย และ นางสาวธนัตชนก บุญเลิศ ได้รางวัลชมเชย

🏆🏆ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ทีม The Energy นายกัณฑ์ชาติ มนต์กันภัย และ นางสาวธนัตชนก บุญเลิศ ได้รางวัลชมเชย

🏆ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ ทีม The Energy นายกัณฑ์ชาติ มนต์กันภัย และ นางสาวธนัตชนก บุญเลิศ ได้รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 10,000 บาท จากโครงการประกวดผลงานภาพยนตร์สั้น “ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว” ประจำปี พ.ศ.2563 ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่การต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 🏆😊👏👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *