👏👏ขอแสดงความยินดีกับทุกทีม ที่คว้ารางวัลจากคณะกรรมการ🏆 ในการค้นหาสุดยอดนักศึกษาสายออกแบบในรั้วเกษมบัณฑิตกับการประกวดออกแบบ ร้านกาแฟ (คาเฟ่)

👏👏ขอแสดงความยินดีกับทุกทีม ที่คว้ารางวัลจากคณะกรรมการ🏆 ในการค้นหาสุดยอดนักศึกษาสายออกแบบในรั้วเกษมบัณฑิตกับการประกวดออกแบบ ร้านกาแฟ (คาเฟ่)

👏👏 ขอแสดงความยินดีกับทุกทีม ที่คว้ารางวัลจากคณะกรรมการ🏆 ในการค้นหาสุดยอดนักศึกษาสายออกแบบในรั้วเกษมบัณฑิตกับการประกวดออกแบบ ร้านกาแฟ (คาเฟ่)
👉 รางวัลชนะเลิศ นายสุทัศน์ ทองดี นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากทีม Deza To ชื่อผลงาน Deza To
👉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายธรรมธร โฆษิตสุริยะพันธุ์ นายศักดิ์ดา สุภาทอง และนายพิชญ์ แช่เลี่ยง นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากทีม มะม่วงที่ว่าเปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยวเท่าพวกผม ชื่อผลงาน Jangle Cafe
👉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายสุทธิภาค ทับทิม นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากทีม Arts ชื่อผลงาน Hybrid #KBU #Dekkasem #สถาปัตย์ #เด็กออกแบบภายใน #virgoLaminates #DodeeAdvertising #TLC #Champion
  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *