ARCHITECTURE​ Open House 2021

ARCHITECTURE​ Open House 2021

ภาพรวมบรรยากาศ น้องๆ​ มัธยมปลาย และอาชีวศึกษา จากหลายสถานศึกษา อาทิ รร.สาธิตประสานมิตร, รร.ราชวินิตสุวรรณภูมิ, รร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ, รร.เตรียมอุดมศึกษา​พัฒนาการ, รร.ราชวินิตบางแก้ว, รร.ศรีพฤฒา, วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย, รร.หนองจอกพิทยานุสสรณ์, รร.เทพศิรินทร์ ร่มเกล้า, รร.พรตพิทยพยัต,​ รร.นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า, รร.เกษมพิทยา,​ รร.มัธยมวัดบึงทองหลาง, รร.มัธยมบ้านบางกะปิ, รร.วัดอัยยิการาม, รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ และน้องๆ​ จาก จ.อุทัยธานี ตลอดจนผู้ปกครอง เข้าเยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในงาน “ARCHITECTURE​ Open House 2021”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *