💐🌸ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบภายใน เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการคัดเลือกผลงานศิลปะเด็กในระดับนานาชาติ ประเทศจอร์เจีย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์สัญชัย ขุนนุช

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบภายใน

เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการคัดเลือกผลงานศิลปะเด็กในระดับนานาชาติ
ประเทศจอร์เจีย
ในงาน 2nd Tbilisi International Children Art Festival 2022
April 1 – 10 , 2022 Tbilisi, Georgia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *