ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาการออกแบบภายใน เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำระดับนานาชาติ Online Miniature Watercolor Fest 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาการออกแบบภายใน เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำระดับนานาชาติ Online Miniature Watercolor Fest 2022

 

 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพร ทศานนท์

หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบภายใน

และ อาจารย์สัญชัย ขุนนุช

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบภายใน

เนื่องในโอกาสเนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำระดับนานาชาติ ประเทศจอร์เจีย
Online Miniature Watercolor Fest 2022
May 15 – 21 , 2022 Tbilisi, Georgia

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *