💐🌸ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อภิชาติ ทวีวัฒน์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล Excellence Award ในงาน International of Art, Design and Architecture Exhibition 2022

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์อภิชาติ  ทวีวัฒน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบภายใน

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล
Excellence Award (Creative Works : Design) ผลงาน “Color of Life: ARI-LAB” ในงาน
International of Art, Design and Architecture Exhibition 2022, 20th May – 30th June 2022
at the Institute of Arts and Culture Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR), Nakhon Pathom, Thailand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *