🌸🌼🌹 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สัญชัย ขุนนุช เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานในเทศกาลสีน้ำนานาชาติ Korat International watercolor 2022

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์สัญชัย ขุนนุช
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบภายใน

เนื่องในโอกาสผลงาน “เรือนเกย โคราช”
ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานในเทศกาลสีน้ำนานาชาติ Korat International watercolor 2022
ร่วมกับศิลปินชาวไทย และต่างประเทศกว่า 500 ผลงาน เพื่อเผยเเพร่การท่องเที่ยว วิถีชีวิต สถานที่สำคัญ และศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 10-21 สิงหาคม 2565 ณ The Mall ,Terminal และ Central จ.นครราชสีมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *