📌📌 นำนักศึกษาดูงาน “สวนโมกข์ กรุงเทพฯ”

อาจารย์อริยะ ทรงประไพ นำนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ สวนโมกข์ กรุงเทพฯ สวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสาย 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 ภายใต้แนวคิด “ปริศนาธรรมในงานสถาปัตยกรรม”

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *