📌📌 นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันโครงการ “Startup Thailand League 2023

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 4 ได้แก่ 1). นางสาววากีอ๊ะห์  อาดัม และ 2). นางสาวกัญญาณัฐ  ปรางบาง เข้าร่วมแข่งขันโครงการ “Startup Thailand League 2023” เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง : อาคารเคเอกซ์ (Knowledge Exchange – K) จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *