🌸🌸 ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา ศิริจันทร์สว่าง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา ศิริจันทร์สว่าง

เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม 2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *